Dinsdag, 01 mei 2018

Bayer geeft Tweede White Paper uit over Marktkansen voor meer Diversiteit in Komkommers

De huidige markt voor consumentenproducten is flexibeler dan ooit tevoren. De besluitvorming over hoe, wanneer, waarom en welk soort voedsel we kopen is veranderd - gedreven door onder andere gemak, individualisering, lokaal voor lokaal, gezondheid en digitalisering. Die veranderende consumentengewoonten zijn een uitdaging voor de industrie, maar bieden tegelijkertijd veel kansen. In deze tweede editie in haar serie white papers, zal groentezaadspecialist Nunhems ingaan op de drijfkrachten in de markt en hoe deze kunnen worden omgezet in zakelijke kansen voor komkommers. Het bevat ook een overzicht van de huidige markt van korte komkommers en belicht diverse manieren om korte komkommers te vermarkten.
Inzicht in Markttrends en Kansen voor Korte Komkommers
Gedreven door gemak, smaak en gezondheid groeit de wereldwijde snackmarkt naar verwachting van 374 miljard US$ in 2014 naar 635 miljard US$ in 2020. Chocolade is wereldwijd nog steeds de favoriete snack, op de voet gevolgd door verse groenten en fruit, waarvan het marktaandeel aanzienlijk toeneemt. Komkommers volgen deze trend, hoewel het marktaandeel van korte komkommers in Europa en de NAFTA-landen nog steeds beperkt is tot 5 à 10 procent van de totale komkommermarkt.
  • Waar komen korte komkommers vandaan?
  • Hoe zijn ze geworteld in diverse culturen?
  • En wat zijn de belangrijkste drijfveren achter de groei van de consumptie van dit type komkommers in Europa en Noord-Amerika?
Deze white paper toont hoe recente trends op de consumentenmarkt kunnen worden vertaald naar nieuwe zakelijk kansen voor korte komkommers.

Vanuit Teeltperspectief
In hightech omstandigheden, wordt het merendeel van de korte komkommers geproduceerd in het hogedraad systeem. Deze white paper geeft kort uitleg over de agronomische en technische aspecten het produceren van korte komkommers in dit ultra moderne teeltsysteem en geeft ook inzicht vanuit een verdelingsperspectief.
Minikomkommers worden op dezelfde manier geteeld als lange komkommers: met een hogedraadsysteem (links) en met een traditoneel systeem (rechts).
Marktleider in Hogedraadteelt
Vanaf het moment dat de hogedraadteelt van komkommer in 2009 een serieuze boost kreeg in Nederland, ontwikkelt Bayer de hoogtedraadteelt actief op het gebied van genetica en teelttechnieken. De Nunhems HiRevolution-rassen vormen hierbij één van de drijvende factoren. Als marktleider in Nederland en ambassadeur in internationale hogedraad-gebieden deelt Bayer nu haar uitgebreide kennis en inzichten uit de praktijk in de vorm van de serie white papers ‘The Only Way is Up’.

Serie Whitepapers over Komkommer Hogedraadteelt
De eerste editie in de serie ‘The Only Way Is Up’ verscheen in februari 2017 en beschreef het ultramoderne systeem voor hogedraadteelt, de basis van hogedraadteelt en hoe opbrengsten te optimaliseren. Aan de derde editie in de serie white papers wordt al gewerkt. Deze gaat in op de rol van kunstmatige verlichting in hogedraadteelt. Ook volgen er speciale edities met onderwerpen die relevant zijn voor andere belanghebbenden in de keten, zoals handelaren en retailers.

Download de Bayer white paper ‘Van consumententrends naar marktmogelijkheden: hoe korte komkommers de wereld veroveren’,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tom Koot, Product Specialist Cucumbers
Mobiel: +31 6 203 96 578
Email: tom.koot@bayer.com

Bayer: Science For A Better Life
Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2017 telde Bayer ongeveer 99,800 medewerkers en bedroeg de omzet 35 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,4 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,5 miljard euro.Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en ramingen door de directie van Bayer. Diverse gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de reële toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hierin vermelde ramingen. Deze factoren omvatten die welke besproken worden in de openbare verslagen van Bayer, die kunnen worden geraadpleegd op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om deze aan te passen aan de toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Landen

Landen

Zoeken

THIS NEWS IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH


Download Whitepaper 2
Download white paper #2
Van consumententrends naar marktmogelijkheden
hoe korte komkommers de wereld veroveren