Supply Chain

We zijn verantwoordelijk voor het leveren van voldoende hoeveelheden van de nieuwe rassen die door ons R&D-team ontwikkeld zijn en voor het beschikbaar maken van deze producten aan onze klanten overal ter wereld in de hoogst haalbare kwaliteit.

We hebben de beschikking over internationale gewasspecialisten die onze wereldwijde levering van zaden managen. Onze processen, apparatuur, technologieën, procedures en systemen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en gekoppeld om een optimale levering van zaden aan onze klanten op lokaal en mondiaal niveau zeker te stellen.
Dit gebeurt allemaal vanuit de drie grote groentezaad bevoorradingscentra van Nunhems:
  • Parma, Idaho (Verenigde Staten)
  • Nunhem (Nederland)
  • Hyderabad (India)
en onze vier kleinere centra:
  • Santiago (Chili)
  • Marbach (Duitsland)
  • Gurgaon (India)
  • Beijing (China)

Logistiek

De primaire rol van Logistiek is het vertalen van de voorziene vraag in een wereldwijd strategisch leverplan dat dusdanig is opgesteld dat onze wereldwijde operationele middelen efficiënt worden benut. Het doel is tijdige beschikbaarheid en levering aan onze klanten zeker te stellen. Dit wordt gerealiseerd door een gecoördineerde wereldwijde/lokale gewasbenadering.

Zaadproductie

Het zaadproductieteam organiseert, coördineert en controleert de toegepaste teelttechnieken en -procedures in de vermeerderingsvelden vanaf het zaaien/planten tot en met het oogsten en afleveren van het zaad aan de afdeling Zaadverwerking. Om te zorgen dat aan de hoge kwaliteitsnormen voldaan wordt, worden vele gewassen op gepatenteerde bedrijven gekweekt of wordt dit uitbesteed aan ervaren en betrouwbare zaadvermeerderaars. Hiervoor werken we samen met telers/vermeerderaars in meer dan 21 landen verspreid over zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond. Door in deze gebieden de beste locaties voor onze vermeerderingsvelden te kiezen, zijn we in staat om een betrouwbare levering van zaad te garanderen.

Landen

Landen

Zoeken