Past Nunhems bij mij?

We vinden het belangrijk om jou een zo transparant mogelijk beeld te geven. Daarom luisteren we actief naar onze eigen medewerkers en stellen we hen regelmatig de vraag:

Wat maakt ons nu een interessante werkgever?

Dit zijn de meest gegeven antwoorden:
  • Open en informele bedrijfscultuur
  • Prettig samenwerken met leuke collega’s
  • Sterk gezondheidsbeleid
  • Veel aandacht voor loopbaanontwikkeling
  • Grote mate van vrijheid en zelfstandigheid in het werk

Laten we eens verder inzoomen op deze antwoorden!

Open en informele bedrijfscultuur

Jazeker, je leest het goed. Al zou je het misschien niet verwachten van een bedrijf dat zo groot is. Vergeet alleen niet dat Nunhems in 1916 is opgericht als een familiebedrijf. Ondanks de bedrijfsovernames en de groei door de jaren heen is het familiegevoel echter altijd gebleven. Dat betekent dat we allemaal op dezelfde manier met elkaar omgaan. Met respect voor elkaar en elkaars werk. Iets dat je bij iedereen terugziet, ‘jong’ en ‘oud’, van stagiair tot CEO! We werken weliswaar in een matrixorganisatie met hiërarchische lijnen, maar op de werkplek, in de wandelgangen, in ons restaurant, waar dan ook op onze site: we spreken elkaar aan met je en jij.

Prettig samenwerken met leuke collega’s

“Dankzij de prettige sfeer ga ik elke dag met een glimlach naar mijn werk.” Zo maar een willekeurige uitspraak van één van onze collega’s. Maar wat betekent het dan bij ons? In feite betekent het dat we met z’n allen, vanuit ons eigen stukje in het geheel, werken aan één doel. Het veredelen, produceren en verkopen van onze zaden, zodat jij thuis uiteindelijk de meeste kwalitatieve en lekkere groenten krijgt. Dat doen we internationaal met medewerkers vanuit de hele wereld met een diversiteit aan culturen, achtergronden en overtuigingen. Medewerkers die allemaal gemeen hebben dat ze ontzettend gepassioneerd zijn in hun werk. Dat maakt het erg prettig samenwerken en zorgt voor een glimlach op jouw gezicht.

Sterk gezondheidsbeleid

Al sinds 1974 hebben wij een Sociaal Fonds waarvan het doel tweeledig is. Enerzijds willen we medewerkers en hun gezinsleden financieel tegemoet kunnen komen bij het verlenen van bijzondere lasten. Anderzijds willen we toeslagen verlenen op niet waardevaste pensioenuitkeringen (ouderdoms- en weduwepensioen). En dat geldt voor al onze medewerkers die onder de Nederlandse ziektekostenverzekering vallen, in vaste dienst, of degenen die zijn aangenomen met als doel in vaste dienst te treden. En voor jouw partner en kinderen t/m 26 jaar! Met dit beleid zijn we niet uniek, maar wel degelijk onderscheidend in vergelijking met andere bedrijven van ons formaat.

Veel aandacht voor loopbaanontwikkeling

Wanneer men aan loopbaanontwikkeling denkt, dan denkt men in eerste instantie vaak aan groei in termen van carrièreladders en hogerop komen. Dat kan bij ons ook het geval zijn, maar het kan ook groei betekenen door verdieping of verbreding. We houden jouw ontwikkeling goed bij. In jouw eerste jaar na twee en elf maanden, waarbij we samen een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Hierna jaarlijks. Je bent samen met jouw leidinggevende in ‘de lead’, waarbij HR ondersteunt en faciliteert. Vergeet alleen niet dat jij te allen tijde aan het stuur staat van jouw eigen ontwikkeling. Het ‘enige’ wat wij doen is jou het podium bieden: de kans middels verplichte en vrijwillige cursussen en trainingen op een mooie en langdurige carrière bij ons!

Grote mate van vrijheid en zelfstandigheid in het werk

Laten we even teruggaan naar het begin. Je hebt gereageerd op een vacature waarin jouw ‘taken en verantwoordelijkheden’ helder beschreven stonden. Jouw gesprekken maakten dat beeld hierna alleen maar duidelijker. Het klinkt ook logisch. Je komt in een dusdanig groot bedrijf terecht, waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar stukje in het geheel. Maar dan ga je daadwerkelijk aan de slag. Je zult dan merken dat niet alles wat geschreven staat ook daadwerkelijk zo hoort te zijn. In de basis natuurlijk wel, maar we waarderen het ontzettend als jij met nieuwe inzichten komt om jouw functie efficiënter en leuker te maken. Dat gevoel leeft ook bij onze collega’s. Taken kunnen echt op een eigen authentieke manier worden ingevuld.

Landen

Landen

Zoeken