Hücre Biyolojisi

Modern hücre teknolojileri donör bitkilerin daha hızlı çoğaltılmasına neden olur ve tek bir hücreden tekrar bütün bir bitkinin yeniden üretimi aracılığıyla bitki üretimindeki düzgünlüğü sağlar.

Bu teknolojiyle ilgili bir diğer yaygın uygulama da bitki çoğaltma organlarını kültüre almaktır. Sonuç haploid bir bitkidir. Bu haploid bitki, bir deploid bütüne dönüşebilir. Bu çalışmanın nihai ürünü bir ‘deploid’, gerçekte homozigot olan bir bireydir. Bu teknik, hatların oluşturulmasında, tekrarlanan çoğaltma işlemine alternatif bir zaman kazandırma tekniğidir.

ÜLKE SİTELERİ

ÜLKE SİTELERİ

Ara